LARVIK HISTORIELAG

INVITERER TIL FOREDRAG OM TRÆRNES INNVANDRING ETTER ISTIDEN

ONSDAG 20. NOVEMBER 2019 PÅ HOSPITALET KL. 19.00

Tema:
Trærnes innvandring etter istiden. Hva kan pollen og DNA-molekyler fortelle oss ?
Foredraget er ved Botaniker Helge Høeg.

Medlemmer av historielaget: Gratis
Ikke-medlemmer: Kr 50,-
i inngangspenger.

Hilsen
Styret

VELKOMMEN