Det har vært et år med brukbar aktivitet. Det har vært 7 styremøter og 6 medlemsmøter, samt  2 turer/ utflukter.  Laget har 142 medlemmer.

Årets første møte var 18. januar. Anette Holt Bratsberg hadde foredrag om hvordan en kan skrive en familiekrønike. Møtet ble holdt på Tollboden.

7.februar hadde vi et fellesmøte i Larvik Museum sammen med Pensjonistuniversitetet, der Vilde Bjerke fortalte om sin far, forfatteren Andrè Bjerke, og om hvordan det var å vokse opp i et kunstnerhjem. Møtet var meget godt besøkt.

14.mars var det tid for årsmøte på Hospitalet. Dette møtet var også godt besøkt. Etter årsmøtet foredro Hilde Viker Berntsen om restaurering av mur og murhus med fine illustrasjoner.

28.april: En liten, men utsøkt (!) gruppe reiste til Vitlycke Museum på Tanumshede i Sverige. Vi fikk god og kyndig guiding på det store helleristningsfeltet og så også på  et annet  felt.

21.mai (Annen pinsedag) hadde vi vår årlige historiske tur – denne gang på sykkel, i samarbeid med Turistforeningen og Syklistforeningen. Per Nyhus hadde lagt opp turen, som begynte ved Flaggstengene, gikk ned til Jomfruhalvøya, der noen av Fresjeborgens Venner fortalte om funnene  i området. Derfra gikk turen over Eidet via smale gater på Langestrand, forbi Batteristranda, langs Strandpromenaden med stopp på Tollerodden, der Per Thorstensen fortalte litt om huset. Så til Larvik kirke, langs Karistranda til Revstien med retur via Fram og til Herregården, der forfriskninger ventet. Over femti syklister deltok!

  1. juni hadde vi vår årlige rekefest i Thor Heyerdahl-huset. Masse reker, hyggelig stemning, og Einar Berntsen underholdt oss med egne, velskrevne viser. Spørrekonkurranse hadde vi også.
  2. September holdt Per Nyhus et meget interessant billedkåseri på Larvik Museum om «Da krigen kom til Larvik». Detter  var  svært populært – salen var full, og en del kommenterte etterpå med egne  erfaringer.

25.september  hadde styret et felles møte med  ansatte på Larvik Museum. Vi fikk en  meget grundig  orientering om museets arbeid, og da spesielt vedr. Herregården.

24.oktober  Tradisjonell fest i Herregården. Aina Aske og GroStalsberg fra Museet  fortalte om det spennende arbeidet som gjøres med oppgradering av inventaret  i Herregården. Kveldens hovedgjest var Odd Terje Lysebo, som kåserte om Colin Archers  virke som musiker i  Larvik. Margareta Anstal  framførte  flere verker på cello, som også var Archers instrument. Bevertningen var spekemat, og vi hadde  en variert  utlodning.

8.november: Kåseri  på Hospitalet  v/  geolog  Rolf Sørensen  om « Hvordan ble Vestfold til « - med vekt på Larviksområdet. Dette var også godt besøkt.

Ny  jernbanetrasè:  Styret er representert i Ressursgruppe  for utforming  av Larvik sentrum  etter bygging av ny jernbanetrasè. Et møte ble holdt i høst, og nye møter fortsetter. Styret har også vært til stede ved informasjonsmøter i regi av Bane Nor. Vi følger saken.

Byjubileum i 2021:  Styret er også representert i en referansegruppe for planlegging av jubileet.

Steingt. 7:  Historielaget har , som vanlig, hatt dugnad i hagen. Vi har også hatt guiding i huset hver torsdag kveld  fra slutten av juni til begynnelsen av august.  Vanligvis har  mellom  5 – 15  personer kommet på omvisning i huset.

På vegne av historielaget har Arnfinn Løvaas tatt et initiativ  med kommunen og museet for å få organisert en gruppe med autoriserte  byguider i Larvik. Det ble samlet inn et stort materiale om ulike  historiske steder til bruk for guidene.  Nå er det opp til kommunen ( kulturkontoret)  å ta dette videre ved å publisere guide-muligheter og organisere videre.

Historielaget  bevilget et støttebeløp, kr.  10.000,-, til  restaurering av redningsskøyta Frithjof v/   deres venneforening, siden vår egen økonomi er god.

Fellesforum for  historielagene:

Det har vært holdt 2 møter, der hvert lag har orientert om sine arrangementer og saker. I fellesskap sendte forumet en uttalelse  om Kulturplanen til kommunen.På møtet i høst var Kultursjefen til stede og orienterte om kommunens arbeid. Larvik Historielag hadde  lederansvar i 201.  Nå er ballen sendt videre til Tjølling Historielag.

Styret i 2018 har vært:

Leder              Aage Høeg                              for ett år

 Nestleder       Inger Andersen Kise               for ett år

Sekretær         Turid Bergene                        ikke på valg

Kasserer          Geirmund Hole                       for to år

Styremedlem  Arnfinn Løvaas                       ikke på valg

Styremedlem  Eva Bechen                             for to år

Styremedlem  Per Nyhus                               ikke på valg

Varamedlem  Dyveke Bast                            for ett år

 

Valgkomitè:  Hilde Viker Berntsen, Jan Fredheim, Thorstein Christiansen

Revisorer:  Jostein Eikeland,  Kjell Berntsen